Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği 13-15 Ekim 2003 12. Ulusal Kalite Kongresi   İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi
Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği
KalDer olarak, 12. Ulusal Kalite Kongresi'nin ana temasını bu yıl "Avrupa Birliği ve Dünya Liderliği" olarak belirledik. Bir başka deyişle, bu yıl Kongre, entelektüel  dünyanın seçkin temsilcilerinin katılımıyla "gelecek" konusunu ele alıp irdeleyecek; hepimizin merak ettiği, planlar, yatırımlar yaptığı, çocuklarımıza gönül rahatlığıyla teslim etmeyi arzuladığımız bir geleceğin nasıl şekilleneceğini Türk ve dünya  basınının tanıklığında tartışmaya açacaktır. Neden böyle farklı bir platform belirledik? Bu sorunun cevabı kısaca şu gerçekte  yatıyor: Avrupa Birliği'nin, geçirdiği değişik aşamalarla gelecekte dünyaya liderlik  edebilecek bir barış ve uygarlık projesine doğru nasıl evrilebileceği konusu, hem  dünya hem de Türkiye için büyük önem taşıyor. Kömür ve çelik ortak pazarı oluşturmak amacıyla biraraya gelen “Altılar Grubu"...  Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda’nın topluluğa katılımı.... 1979 yılında işlerlik kazanan Avrupa Para Sistemi... 1981’de Yunanistan, 1986’da İspanya ve  Portekiz’in katılımları... 1987’de devreye giren Avrupa Tek Senedi... 1993’te imzalanan AB Anlaşması...  1996’da yeniden genişleme kararı alan AB... Ve Türkiye'nin tüm bu sürece paralel uzanan 40 yıllık tartışmalı üyelik serüveni... Barışın ve refahın hüküm sürdüğü toplumların oluşturduğu bir gelecek, bu kayda değer  geçmişin ve geçmişteki çabaların üzerine inşa edilmeye başlandı bile. Tüm unsurlarıyla ekonomik ve sosyal gelişimini tamamlamış, altyapı problemlerini aşmış, yaşam kalitesini  yükseltmiş, hukukun üstünlüğünü tartışmasız kabul etmiş, uyum problemlerinin üstesinden gelmiş, çok  renklilik ve çok seslilikle zenginleşmiş, ve bu sayede dünya barışının korunmasına etkin katkıda bulunabilen bir dünya liderliğinin nasıl olabileceği, ve Türkiye'nin buna nasıl katkıda bulunabileceğidir, beyinlerimizde bu yıl esecek fırtınanın ana teması. KalDer, 12. Ulusal Kalite Kongresi ile, AB’nin gelecek planlamasının ve Türkiye'nin buna katkısının  tartışılacağı uluslararası bir platform hazırlama görevini üstlenmiş bulunuyor. Çünkü AB ile ortak  geçmişimizin bize AB’nin geleceğini tartışma hakkını verdiğine inanıyoruz; çünkü Türkiye'nin, AB'nin  geleceğine katkıda bulunacağına inanıyoruz; çünkü AB'nin mevcut sorunlarının Türkiye'yi de kapsayan  doğru bir genişlemeyle aşılabileceğine inanıyoruz; çünkü Avrupa’nın geleceğini Avrupa ile birlikte  tartışabilecek entelektüel birikime sahibiz. Türkiye'nin yanı sıra AB üyesi pek çok ülkeden seçkin konuşmacı, belki de Birliğin gelişimine yeni bir yön  verecek bildirileriyle, 13-15 Ekim’de İstanbul’da bir araya gelmeye hazırlanıyor. “Avrupa Birliği ve Dünya  Liderliği” ana temasıyla toplanacak 12. Ulusal Kalite Kongre’sinde, ana tema oturumlarının yanı sıra teknik  oturumlar ve çalıştaylar da düzenlenecek. Kongreye paralel bir diğer etkinlik ise, katılımcıları sektördeki  kuruluşlarla tanıştırmayı amaçlayan "8. Kalite ve Yönetim Sistemleri Fuarı". 12. Ulusal Kalite Kongresi'nde,  Türkiye’nin Kalite Zirvesi niteliğindeki “Ulusal Kalite Ödülleri” de sahiplerini bulacak.  
12. Ulusal Kalite Kongresi Programı için lütfen tıklayınız